Home Praktijk Dr. Tisscher Publicaties Het weten waard Actueel Contact
Dr. J.R. Tisscher


Praktijk dr. Tisscher

Praktijkinformatie
Werkwijze
Tarieven
Wie is dr. Tisscher?


Werkwijze

Eerste consult

Er wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst.
De vragenlijst geeft dr. Tisscher een breed inzicht in het (dis)functioneren van uw lichaam. De bedoeling is mede dat uw denkwijze omslaat van patiënt naar leerling, m.a.w. in de zienswijze van dr. Tisscher zult u in staat zijn zelf veel te doen om uw situatie te verbeteren.

Na inschrijving ontvangt u van de secretaresse per mail de vragenlijst. Deze dient u z.s.m. ingevuld terug te mailen naar secretaresse@drtisscher.org

Als vermoeidheid uw hoofdklacht is, dan wordt een zgn. HartRitmeVariatie test afgenomen om het incasseringsvermogen en balans van het autonoom zenuwstelsel te meten. Dit is een digitale test en vergt 10 minuten.

Neem ook laboratorium- en röntgenverslagen mee, niet ouder dan 3 maanden (vraag eventueel een kopie op Cd-rom aan de Röntgenafdeling ).
Het voorkomt overbodige bepalingen en kosten.

 

De behandeling bestaat uit de onderzoeken zoals
die ook in het ziekenhuis plaatsvinden met even-
tueel het laboratoriumonderzoek, echo en röntgenonderzoeken. Waar reguliere medicatie noodzakelijk is, wordt deze ook voorgeschreven. Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij de
oorzaak van het probleem, waarvoor u komt.

 

 

De aanleiding hiertoe kan zijn, dat u op enigerlei wijze problemen heeft met uw medicijnen.

Middels een hartritme variatieanalyse (HRV) kan uw lichamelijke fitheid gemeten worden en kan gezien worden hoe de balans van het onwillekeurige zenuwstelsel varieert, het zogeheten
sympathisch- en parasympathisch systeem.
De behandeling bestaat uit het corrigeren van deze
balansstoornis bv. door het volgen van een voedingsanalyse
en de daarbij behorende voedingssuppletie, fytotherapie, acupunctuur of de sublinguale druppeltesten.
Vaak echter is er sprake van een gecombineerde behandeling.

 

Loop niet voor me uit, misschien volg ik niet. Loop niet achter me aan, misschien leid ik niet. Loop naast me en wees gewoon een vriend(in).